علمی-تخیلی‌های بین‌کهکشانی

بعد از مدت‌ها غور و تفکر -که نشانه‌اش چند هفته سکوت ضدخاطرات بوده است- این سوال مهم برای‌ام مطرح شد: آیا تا به حال هیچ داستان علمی-تخیلی‌ای خوانده‌ام که نه راجع به کهکشان راه‌شیری که درباره‌ی زندگی، احوال و امور روزمره و غیره روزمره‌ی موجودات کهکشان‌های دیگر (مثلا آندرومدا/Andromeda) و ارتباطشان با دیگر کهکشان‌ها باشد؟ سری‌ی Foundation از ایزاک آسیموف که این‌طوری نیست.Hitchhiker’s Guide to Galaxy هم -تا جایی که خوانده‌ام- درباره‌ی کهکشان خودمان است. داستان‌های سولاریس و سفرهای یون‌تیخی (از استانیسلاو لم) هم که در دوردست نمی‌گذرد. مجموعه‌ی راما از آرتور سی. کلارک هم که به هم‌چنین. عجیب نیست؟

ناگهان به کشف و شهودی جذاب، دوست‌داشتنی و هول‌ناک نایل شدم: هم‌اینک موجودی در یکی از منظومه‌های خورشیدی‌ی کهکشهان آندرومدا پشت کامپیوترش نشسته است و در چیزی که ما به اسم وبلاگ می‌شناسیم از این سخن می‌گوید که هم‌اینک موجودی در یکی از منظومه‌های خورشیدی‌ی کهکشان راه‌شیری پشت کامپیوترش نشسته است و در چیزی که شبیه به چیزی است که ما وبلاگ می‌شناسیم از همو سخن می‌گوید!

«آهای! سلام!»

توضیح تکمیلی: اسم این موجود E.G. the Extra-Galactic است.