دعای آخر سال ۲۰۰۹

«خداوندا! مرا از شر سولوژن حفظ بفرما!»

شیطان هم وقتی چنین چیزی ببیند به خباثت خویش شک می‌کند، چه برسد به سولوژن.

Advertisements