می‌گذرند این روزها …

… که کاش نمی‌گذشتند.

Advertisements