یک نقطه از فضا-زمان، یک واقعه،‌ یک تغییر. و یک عمر برای هزاران تفسیر.

Advertisements