آقای دکتر

یکی از هم‌آزمایش‌گاهی‌های سابق‌ام، یوسف رمضانی، در تصادف رانندگی کشته شد. همین امروز خبرش را فهمیدم.
پیش می‌آید، نه؟ مرده‌شور پیش‌آمدنش را ببرد. نمی‌خواهم پیش بیاید.

Advertisements