وهم داغ

وهم است یا واقعیت؟ دنیا را خیلی داغ می‌بینم.
و از این شرایط نگرانم.