همه دارن می‌رقصن

من این نوشته را دوست دارم. خشن است، بی‌باک است، لخت و بی‌عار است – اما قشنگ است. شاید حتی واقعیت هم باشد. نه واقعیتِ همه. نمی‌توانم باور کنم واقعیت برای همه همین‌گونه باشد. وگرنه دنیا خیلی تنهاتر از آن خواهد بود که تصور می‌کردم. اما واقعیت بعضی‌ها است – گمان می‌کنم.

Advertisements