ربنا آمنا …

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب [آل عمران – ۸]
(پرودرگارا! دل‌های‌مان را، بعد از آن‌که ما را هدایت کردی، (از راه حق) منحرف مگردان؛ و از سوی خود، رحمتی بر ما ببخش، زیرا تو بخشنده‌ای)

… ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خیر الراحمین [مومنون – ۱۰۸]
(… پروردگارا! ما ایمان آوریدم؛ ما را ببخش و بر ما رحم کن: و تو به‌ترین رحم‌کنندگانی)

… ربنا آتنا من لدنك رحمة وهیئ لنا من أمرنا رشدا [کهف – ۱۰]
(… پروردگارا! ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن، و راه نجات‌ای برای ما فراهم ساز)

… ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین [بقره – ۲۵۰]
(… پروردگارا! پیمانه‌ی شکیبایی و استقامت بر ما بریز؛ و قدم‌های ما را ثابت بدار؛ و ما را بر جمعیت کافران پیروز بگردان)
(بشنوید با صدای محمدرضا شجریان)

Advertisements