لینک زنانه

بعضی وبلاگ‌های زنان را که می‌روی -مخصوصا تازه تاسیس‌شده‌ها- می‌بینی نویسنده‌اش به شش هفت وبلاگ دیگر لینک داده است که بیش‌ترشان وبلاگ‌های زنان دیگر است. در این مواقع این حس به من دست می‌دهد که یک دختر تازه پاگذاشته در وبلاگستان هنوز نتوانسته است مردترسی‌ی کوچه و خیابان‌اش را به کناری نهد و در نتیجه هم‌چنان با احتیاط با مردان جدید و ناشناس ارتباط برقرار می‌کند – حتی اگر این ارتباط محدود به لینک‌دادن باشد و به خطری منجر نشود.
علت دیگری هم دارد؟ مثلا صمیمت‌ای که بین زنان برقرار می‌شود و بین زن و مرد وجود ندارد؟ اگر این باشد، کمی عجیب نیست؟

Advertisements