نامه‌ای برای کریس

چندی پیش سر قضیه‌ی تلاش برای تحریم تیم ملی‌ی فوتبال ایران از جام جهانی، گپی با جناب کریستوفر هیتن-هریس زده بودیم(+). گفتیم این‌بار هم آیا می‌توانیم سر قضیه‌ی اسرائیل نیز گپی با او بزنیم و مشکلات را چون پیش حل کنیم یا خیر. به همین دلیل هفته‌ی پیش دست به قلم شدیم و نامه‌ای عاشقانه-بشردوستانه برای‌اش فرستادیم و به انتظار پاسخ‌اش نشستیم. بار پیش خیلی زود جواب نامه‌ام را داده بود و شوق یک penpal سریع‌القلم سیاست‌مدار را به دل‌های‌مان انداخته بود. اما این بار کریس نامردی کرده است و هنوز خبری ازش نشده است. حالا نمی‌دانیم که دلیل این بوده که سرش خیلی شلوغ است این روزها یا این‌که مصلحت نمی‌دیده در این مورد نظر بدهد. به هر حال نامه را در زیر می‌آوریم، باشد شما هم تحریک شوید دوست‌ای سیاست‌مدار برای خود دست و پا کنید.

From: SoloGen
Date: July 24, 2006 1:13:00 PM MDT (CA)
To: HEATON-HARRIS Christopher
Subject: Helping to stop the middle east’s war
Dear Chris,
A few months ago, I asked you about your activity to boycott Iran and prevent her national soccer team to participate in the World Cup. You told me that «the international community is not doing enough to help the people of Iran – we have been too tolerant of Ahmadinejad, and have allowed him to harm the image of all of Iran through his unacceptable … «. Although I did not agree with your suggested way of forcing President Ahmadinejad, I have remembered you as a person who likes to solve international conflicts in genuine ways.
Now, the people of the world are confronted with an unexpected brutality in the middle east. Hezbollah guerrillas and Israeli forces are killing many innocent people in two sides and the world does not seem to do anything special about it. As a citizen of this «civilized» world, I feel pity for this cruelty in the 21st century. I wonder if you, as a member of the European Parliament in particular and a politician in general, can do some effort to help stopping this massacre.
Thanks,
SoloGen

Advertisements