حساسیت

فکر کنم حساسیت‌مان کم شده. آدم‌ها هم‌دیگر را می‌کشند، کانال را عوض می‌کنیم، و بعد همین!

Advertisements