حساسیت‌زدایی

… ولی نمی‌توان همیشه چشم بست،‌ ندید و ساکت ماند.
«کثافت‌ها!»

Advertisements