اعتراض‌هایی در فضای فوریه

اعتراض‌های‌تان راه به جایی نمی‌برد. دنیا در آرامش نیست. به فضای لاپلاس بروید بی‌خردان!