شیما احمدی

شیما احمدی را ربوده‌اند. آن‌طور که پدرش کورش احمدی، فعال سیاسی‌ی داخل کشور، می‌گوید این کار توسط ماموران اطـلاعـات صورت گرفته است و گویا تهدید به تجاوز و قتل شده است. برای اطلاعات بیش‌تر این نوشته را بخوانید یا صدای‌اش را از این‌جا گوش کنید.

Advertisements