آخرین باند آخرین فرودگاه جهان


ما روی یک توپ بزرگ زندگی می‌کنیم که تا وقتی جلوتر نریم نمی‌تونیم افق‌های دیگه رو ببینیم و البته هیچ موقع انتظار هم ندارم که در افقی اتفاقی بیوفته، جایی که اتفاقی می‌تونه بیوفته یک جایی‌ه وسط راه رسیدن به اون افقی که همین‌جور هرچی جلوتر می‌ری نو می‌شه و شاید روزگاری شبیه سراب به نظر بیاد.

می‌دونی، هدف هیچ خلبانی رسیدن تا آخر همه‌ی باند‌های دنیا نیست. اصلاً کارکرد این باند‌ها یک چیز دیگه‌ست.

Advertisements