عبادت شخصی

می‌گویید خداوند از من دور است و درهای رحمت‌اش بر من مخفی؟ می‌گویید پیامبری ندیدیم تا خورشیدمان شود؟ می‌گویید جمع مومنان نبودند تا تو را از نردبان بالا بکشند؟
بله! در خانه‌ی خدا محی� مستعدتر است و جمعیت تو را مدهوش می‌کند و به معراج نزدیک‌ات می‌کند، اما مگر نماز فرادای شب را از کس‌ای گرفته‌اند که اینک شکوه می‌کند خداوند از من دور است؟
نگویید چراغ‌ای نبود که خود خضر در خانه‌تان را زد و او را راندید.

Advertisements