کادوی روز تولد

امروز صبح خیلی جالب بود! صبح با صدای تلفن یک آدم خیلی خوب بیدار شدم! تلفن را که گذاشتم، دوباره تلفن زنگ زد. یک خانمی بود و گفت بیا پایین! من هم خمیازه‌کشان با آن قیافه‌ی ژولی پولی قیژقیژ آمدم پایین و یک بسته دریافت کردم. چه بود؟! کادوی قورباغه‌ام! کیف کنید! تا حالا چه کس‌ای صبح روز تولدش کادو گرفته است آن هم این‌طوری؟! آن هم عجب کادویی. :*

Advertisements