تحلیل یومیه

هر چیزی خوبی‌هایی دارد و بدی‌هایی. بیایید راجع به آن بخش‌های‌اش صحبت نکنیم.

Advertisements