سانسور علیه وبلاگ

آدم وبلاگ دارد که هر وقت وسط تابستان با صدای شر شر باران بیدار شد بتواند فورا بیاید و بگوید «عجب هوایی!». حالا که با قفل و زنجیر این‌جا را بسته‌اند، مگر آدم دل‌اش می‌آید و دست‌اش می‌رود به نوشتن چیزی برای ضدخاطرات‌اش؟
اما یادش باشد -به اویی‌ام که فکر می‌کند این‌گونه دیگر نخواهم نوشت- که اساسا اشتباه فکر کرده است!

Advertisements