کامنت‌گذاری

در زمان کانت خوش‌بختانه MT هنوز اختراع نشده بود.
در زمان ویتگنشتاین با وجود آن‌که وبلاگ‌نویسی‌ به وجود آمده بود،‌ اما کامنت‌گذاری هنوز باب نشده بود. اما او هوش‌مندبازی در آورد و کلِ آرشیوش را داد به برتراند راسل تا برای‌اش کامنت بگذارد. نتیجه خوش‌آیند نبود! از آن به بعد ویتگنشتاین وبلاگ‌اش را عوض کرد و به کس‌ای خبر نداد. سال‌های بعد -پس از مرگ‌اش- وبلاگ‌های او آماج کامنت‌های ملت شد.

پ.ن: در زمان کانت و پیش از او هم وبلاگ‌نویسی مطرح بود. لایب‌نیتز یک وبلاگ‌نویس محسوب می‌شود.

Advertisements