سولوژن در به در به

سولوژن در به در به دنیال موجودات فضایی
میزان CPU Timeی که تا به حال برای پروژه‌ی SETI صرف کرده‌ام از 1000 ساعت گذشت (دقیق‌ترش1034 ساعت و 15 دقیقه و خورده‌ای) و نتیجه هم تا به حال 98 بسته‌ی پردازش شده بوده است.
(برای اطلاعات بیش‌تر به + مراجعه کنید. تا این‌لحظه،‌ 1338177 سال (یک میلیون و سیصد هزار و …. سال!) زمان پردازشی روی چنین پروژه‌ای صرف شده است که 97 سال‌اش از ایران بوده است. اطلاعات به روز را از + بگیرید.)

هیچ! یک مقدار کاغذ را

هیچ! یک مقدار کاغذ را سفید ول می‌کنیم،‌ نورش مستقیم بزند به چشم‌ات. همین … کاری ندارد که. وقتی هنوز مریضی، وقتی بیماری‌ات را می‌بینی،‌ دیگر از آن نوشتن ندارد که، لحظه‌ای منفجر می‌شود، کم‌تر از بیست ثانیه و بعد باید ول‌اش کنی، به آن فکر نکنی تا فراموش شود. واقعا به‌ترست درباره‌اش ننوشت، یک دقیقه به صفحه‌ی خالی‌ی مانیتور نگاه کن و به هیچ چیزی فکر نکن (یا به مینسکی گوش بده) و آن‌وقت می‌پرد. شاید همین فکر کردن، همین نوشتن وضعیت را بدتر می‌کند. گرچه امیدوارم که وضعیت‌ام رو به به‌بود باشد. اگر ورودی‌ی مضری نداشته باشم،‌ حال‌ام تا حد خوبی مساعدست – همین حالای‌اش هم!

از رنجی که می‌کشم را

از رنجی که می‌کشم را درک می‌کنم. رنج متقابل خالق و مخلوق را خیلی وقت‌ها با تمام وجودم حس کرده‌ام. گاهی آن‌قدر برای‌ات طبیعی و واقعی می‌شود که خودت را ناگزیر می‌بینی از سپردن داستان به دست او و فقط کاش شخصیت‌ات آدم خوش‌بختی باشد و تو را در نهایت با غم‌ات تنها نگذارد: اگر بگذارد و برود و تو تنها بمانی، چه می‌توانی بکنی جز این‌که مدت‌ها مبهوت بمانی و آرزوی بودن دوباره‌ی چیزی را بکنی که هیچ‌گاه بیرون کاغذها و شیشه‌ها نبوده است اما نزدیک‌تر از او به خودت نیز نمی‌شناسی.
آن گاه است که می‌خواهی دوباره بنویسی، دوباره به وجود آوری و دوباره دنیا را زیبا کنی – اما مگر می‌شود؟ مگر می‌شود؟ پویان! درک می‌کنم‌ رنج افتادن در این چرخه‌ی بی‌پایان نوشتن و نرسیدن به آن‌چه فکر می‌کنیم باید به آن برسیم و متاسفانه نمی‌دانیم که چیست.

من سردم است من سردم

من سردم است
من سردم است و انگار هیچ‌وقت گرم نخواهم شد
ای یار، ای یگانه‌ترین یار، «آن شراب مگر چند ساله بود؟»
نگاه کن که در این‌جا
زمان چه وزنی دارد
و ماهیان چگونه گوشت‌های مرا می‌جوند
چرا مرا همیشه در ته دریا نگاه می‌داری؟

(ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد – فروغ)